Manastir Lipovac
Manastir Lipovac se nalazi u selu Lipovac udaljen 17 kilometra od Aleksinca. Na putu od Aleksinca do manastira se prolazi kroz nekoliko sela koja imaju puno starih domaćinstava sa starim kućama, ambarima i lepu prirodu, pa je putovanje do manastira prijatno. Na izlasku iz sela Lipovac a pre manastira nailazite na etno kafanu sa leve strane i tu možete da odmorite. Manastir se nalazi na kraju sela i kraju puta, a tu je izvor Setostevanske reke. Pored manastira se nalazi dom za odmor i rekreaciju dece Lipovac. Pored doma je parking gde se može ostaviti auto i posetiti manastir. Da bi došli do manastira prelazi se mali kameni most gde se sa leve strane, u zidinama koje okružuju manastir, nalazi manastirska česma sa koje možete natočiti vodu. Malo niže na dole je ulaz u manastir. Iznad manastira u stenama se nalaze ostaci starog grada Lipovca. Manastir ima i svoj sajt www.manastir-lipovac.org.

Istorija manastira

Smatra se da je manastir nastao u XIV veku i da je bio samo jedan deo grada Lipovca čiji se ostaci nalaze u stenama iznad manastira. Ko su bili vlastelini koji su ga sagradili ne zna se tačno ali im se grobovi nalaze u sklopu manastira. Mađu posmrtnim ostacima se nalazi i jedan dečiji, pa se smatra da su nastradali od neke bolesti i da im se loza zatvorila. Kasnije, kada su došli monasi iz južnih krajeva koji su bežali od turaka, crkva se pretvara u manastir. Među monasima koji su dolazili bio je jedan od sinaita monah German, koji je došao 1399. godine. On je dograđivao manastir uz pomoć Stefana Lazarevića i njegovog brata Vuka, sinova kneza Lazara, pa se u narodu odomaćio naziv manastir Sveti Stefan u Lipovcu, iako je on povećen Svetom Preobraženju. Turci su ga rušili više puta a prvi ga je razorio sltan Musa 1413. godine, Bajazitov sin koji je pošao da razara srpske gradove. Konačno počinje da se obnavlja po oslobođenju od turaka ali mu je imovina oduzeta dolaskom komunsta na vlast, posle II svetskog rata. To je bio veliki udarac za monahe koji su se brinuli o manastiru. Dalja obnova je nastavljena tek 70-tih godina XX veka. Danas je manastir obnovljen, sa konakom koji je završen 2002. godine i poseduje monaštvo koje se lepo brine o njemu.